JOGÍNCI

Není cvičení jako cvičení - zkuste s námi kouzelnou jógu! Jogínci vás zvou na parádní výpravu do světa kouzelné jógy. Budeme se proměňovat ve zvířátka, rostliny i věci, ale naučíme se také lépe poznávat svoje tělo. Jóga nás vždycky odmění - díky ní totiž krásně porostete, budete pružní a silní. Navíc se naučíme i správně odpočívat.
Naše děti žijí v uspěchaném světě. Již v raném věku se ocitají pod tlakem školy, množství kroužků, sportů, videoher, počítačů a vřavy v nákupních centrech. Bohužel si mnohdy neuvědomujeme, jak stresující tyto vlivy pro naše děti jsou. Stále se zrychlující životní tempo může mít zásadní negativní vliv nejen na jejich schopnosti soustředit se a učit se, ale také na přirozenou schopnost dětí radovat se. 

Co je cílem dětské jógy?

Cílem dětské jógy je pomáhat v boji proti těmto tlakům. Pokud si děti již takto brzy osvojí techniky pro rozvoj vlastního zdraví, relaxaci a snižování vnitřního napětí, projdou budoucími životními výzvami s větší lehkostí. Správně prováděná jóga podporuje zdravý tělesný vývoj dětí a může vyrovnat nepříznivé účinky nadměrného sezení. Jóga rozvíjí také tvořivost, představivost, soustředění a pomáhá k sebepoznání a přijetí sebe i druhých. Samozřejmě nedílnou součástí lekce je podpora správného dýchání.

Vedle znalosti provedení jednotlivých ásán, musí být lektor vybaven odbornými znalostmi ontogenetického vývoje dětí, aby mohl ásány vhodně řadit do lekcí odlišených pro různé věkové skupiny.