Celorepublikový projekt všeobecné pohybové přípravy dětí předškolního a mladšího školního věku, zaměřený na rozvoj základní pohybové motoriky, koordinace, obratnosti, rychlosti a síly. V rámci kurzů se děti naučí základy - jak ovládat své tělo, správně běhat, udělat kotrmelec, skákat, padat, nebát se míče - tedy dovednosti, které tvoří nezbytný základ pro jakoukoliv pohybovou a sportovní činnost, seznámí s aktivním životním stylem jako účinnou prevencí proti nadváze, obezitě a civilizačním chorobám, získají základ pro celoživotní pozitivní vztah k pohybu, sportu a aktivnímu trávení volného času.

Desatero kurzu Děti na startu

 1. Nikoho neporovnáváme 
 2. Při cvičení, u her nikdo nevypadává - každý se vždy vrací do hry 
 3. Určeno pro všechny děti: šikovné - nešikovné, tlusté - hubené, talentované - netalentované 
 4. Spolupracujeme s trenéry ostatních sportovních odvětví 
 5. Vytváříme pozitivní vztah dětí ke sportu - normální je sportovat a hýbat se 
 6. Chceme zabránit předčasné specializaci dětí - rozvíjíme všestrannost 
 7. Správná životospráva - jednoduchou formou komunikace učíme děti správnému stravování 
 8. Učíme správnému držení těla, drobným pohybovým návykům 
 9. Komunikace v kolektivu, bezpečnost při sportování, používání pomůcek a nářadí 
 10. Poradíme s výběrem sportovní aktivity - dalším případným zařazením ve sportovním oddílu 

Proč všeobecná sportovní příprava? 

 • protože fyzická kondice, tělesná zdatnost a celkový zdravotní stav české populace se dlouhodobě zhoršuje,
 • protože chybí všeobecná příprava, zaměřená na rozvoj přirozené motoriky a základní pohybové dovednosti,
 • protože předčasná specializace způsobuje, že i sportující děti mají problém správně zvládat základní cviky,
 • protože předčasná specializace = jednostranné zaměření, což omezuje možnost přechodu mezi sporty,
 • protože předčasná sportovní specializace = předčasná orientace na výkon = strach z neúspěchu a stres,
 • protože orientace na výkon rozděluje děti na "lepší a horší", čímž dochází k vyloučení pohybově méně nadaných či jinak hendikepovaných dětí (nadváha, nemoc, sociální situace) z kolektivu, což negativně ovlivňuje jejich budoucí vztah a přístup ke zdravému aktivnímu životnímu stylu, pohybu a sportu.